Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lantbruksinspektör

Description

Code

3359.1

Description

Lantbruksinspektörer övervakar jordbruksverksamhet på gårdar och andra jordbruksanläggningar. De inspekterar olika aktiviteter såsom hälso- och säkerhetsåtgärder, kostnader och produktionsprocesser för att säkerställa att arbetstagare och deras aktiviteter följer lämplig lagstiftning och standarder. Lantbruksinspektörer analyserar och rapporterar även sina resultat.

Alternativ beteckning

djurskyddsinspektör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser