Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, intelligenta system

Description

Code

2151.2

Description

Ingenjörer som arbetar med smarta hus ansvarar för konstruktion, integrering och acceptansprovning av hemautomationssystem (uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, belysning, solskydd, bevattning, säkerhet osv.) som integrerar anslutna enheter och smarta apparater i bostadsmiljöer. De samarbetar med viktiga intressenter för att säkerställa att det önskade projektresultatet uppnås, vilket inbegriper kablage, layout, utseende och komponentprogrammering.

Alternativ beteckning

plattformsingenjör för hemautomation

domotiker

smart hem projektingenjör

hemautomatiseringsspecifikator

smarta hem mjukvaruutvecklare

smart hem mjukvaruutvecklare

smarta hem designer

hemautomatiseringsintegrator

smart hem designer

smarta hem projektingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: