Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, skor och lädervaror

Description

Code

5223.7.31

Description

Specialiserade säljare (skor och lädervaror) säljer skor i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

butikssäljare, sko och läder

skoförsäljare

butikssäljare, sko- och lädervaror

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: