Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

massakokare, processoperatör

Description

Code

8171.3

Description

Massakokare (processoperatör) sköter en tank som blandar returpapper med vatten. Lösningen värms upp till ca 50 °C, varefter luftbubblor blåses in i tanken. Luftbubblorna lyfter upp partiklar till ytan och bildar ett skum som sedan avlägsnas.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: