Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bildredaktör

Description

Code

2642.1.14

Description

Bildredaktörer väljer ut och godkänner fotografier och illustrationer för tidningar och tidskrifter. Bildredaktörer ser till att fotografierna tillhandahålls i tid för publicering.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: