Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

integrationstestare

Description

Code

2519.7.3

Description

Integrationstestare genomför test i grupper av systemkomponenter, enheter eller tillämpningsprogram. De grupperar dem i större samlingar och tillämpar integrationsprovningsplaner på dem. De övervakar komplexiteten i kopplingen mellan olika komponenter.

Alternativ beteckning

integrationsprovare

provare av integration

testare av integration

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: