Skip to main content

Show filters

Hide filters

chef, försäkringsprodukt

Description

Code

1223.1.1

Description

Chefer (försäkringsprodukter) fastställer och styr utarbetandet av nya försäkringsprodukter efter produktlivscykelpolicyn och den allmänna försäkringsstrategin. De samordnar även marknadsförings- och försäljningsrelaterade aktiviteter med anknytning till företagets specifika försäkringsprodukter. De informerar sina försäljningschefer (eller försäljningsavdelningen) om sina nyutvecklade försäkringsprodukter.

Alternativ beteckning

produktchef, försäkringsbolag

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: