Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

social entreprenör

Description

Code

1120.6

Description

Sociala entreprenörer tar fram innovativa produkt- eller tjänstemodeller för att hantera sociala och miljömässiga utmaningar och bedriver med sina intäkter ett socialt uppdrag som gynnar ett samhälle i stort eller miljön. De använder ofta ett mer demokratiskt beslutssystem genom att ha ett nära samarbete med sina intressenter och strävar efter att åstadkomma förändringar på systemnivå, genom att påverka politik, marknadsutveckling och till och med mentaliteter.

Alternativ beteckning

socialföretagets grundare

grundare av socialt företag

grön entreprenör

miljöföretagare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: