Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

motorcykelmontör

Description

Code

8211.4

Description

Motorcykelmontörer monterar motorcykeldelar och -komponenter såsom ramar, hjul, motorer osv. med hjälp av handverktyg, elverktyg och annan utrustning såsom CNC-maskiner eller robotar. De läser tekniska planer och använder automatiserad montering av utrustning för att bygga motorcyklar. De granskar enskilda delar för funktionsfel och kontrollerar kvaliteten på de aggregat som används för att se till att normerna efterlevs och specifikationerna iakttas.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: