Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef, fritidsanläggning

Description

Code

1431.2

Description

Chefer (fritidsanläggning) sköter direkt ledning av anläggningar som tillhandahåller rekreationstjänster såsom trädgårdar, spa-anläggningar, djurparker, spel- och lotterilokaler. De planerar och organiserar den dagliga verksamheten av tillhörande anställda och lokaler och ser till att organisationen följer den senaste utvecklingen inom sitt område. De samordnar de olika avdelningarna inom anläggningen och hanterar korrekt användning av medel och budgetar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser