Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

it-säkerhetsanalytiker

Description

Code

2529.8

Description

It-säkerhetsanalytiker föreslår och genomför nödvändiga säkerhetsuppdateringar. De rekommenderar, stödjer, informerar, tillhandahåller utbildning och säkerhetsmedvetenhet samt vidtar direkta åtgärder på hela eller delar av ett nätverk eller ett system.

Alternativ beteckning

teknisk säkerhetsexpert, IKT

informationssäkerhetsansvarig

it-säkerhetssamordnare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser