Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

snickerimaskinskötare

Description

Code

7523.3

Description

Snickerimaskinskötare använder maskiner för att framställa trädetaljer för möbler i enlighet med en fastställd arbetsprocedur. De ser till att maskinen fungerar korrekt och reparerar maskindelar vid behov.

Alternativ beteckning

snickeriarbetare, maskinoperatör

maskinsnickare

maskinoperatör, snickeri, inredning

verkstadssnickare

maskinoperatör, trävaruindustri

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: