Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinoperatör, mekanisk verkstad, gängningsmaskin

Description

Code

7223.24

Description

Maskinoperatörer på mekaniska verkstäder (gängningsmaskin) förbereder och hanterar gängningsmaskiner som förser metallarbetsstycken med utvändiga och invändiga gängor genom att trycka en gängform mot metallämnet för att skapa en större diameter än den av det ursprungliga ämnet.

Alternativ beteckning

maskinoperatör, gängningsmaskin

operatör, gängningsmaskin

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: