Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

redigerare, desktop publishing

Description

Code

2166.4

Description

Redigerare (desktop publishing) ansvarar för utformning av publikationer. De använder datorprogram för att organisera texter, fotografier och andra material till en attraktiv och lättläslig slutprodukt.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: