Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fordonsmontör, fordonsdelar

Description

Code

8211.5.3

Description

Fordonsmontörer (fordonsdelar) monterar delar och komponenter av motorfordon. De använder handverktyg och eldrivna verktyg för anslutning av ledningar och kablar samt för att placera och justera delar. De förbereder även programmerbara enheter eller robotar. De testar elektriska aggregat och utrustning samt granskar enskilda delar för funktionsfel. De kontrollerar kvaliteten på de aggregat som används för att se till att normerna efterlevs och specifikationerna iakttas.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: