Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsmiljöingenjör

Description

Code

2263.3

Description

Arbetsmiljöingenjörer genomför planer för att förbättra arbetsmiljöer och arbetskulturer. De bedömer risker, intervjuar anställda för att se till att arbetsmiljön överensstämmer med hälso- och säkerhetsföreskrifterna samt säkerställer att interaktionen på arbetsplatsen är positiv och produktiv. Om en arbetsmiljöingenjör arbetar på en vårdinrättning ska han/hon undersöka fall av smittspridning i inrättningen och ge alla anställda råd om bekämpning och förebyggande av infektioner. Arbetsmiljöingenjörer arbetar även på anläggningar där människor utsätts för joniserande strålning, t.ex. kärnkraftverk och forskningsinstitutioner.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations