Skip to main content

Show filters

Hide filters

ljuddesigner

Description

Code

3521.1.7

Description

Ljuddesigner utarbetar ljuddesignkoncept för evenemang och övervakar deras genomförande. Deras arbete bygger på undersökningar och konstnärlig vision. Deras lösningar påverkas av och påverkar andra designlösningar och ska överensstämma med både dessa och med den övergripande konstnärliga visionen. De har därför ett nära samarbete med konstnärliga ledare, scenpersonal och det konstnärliga teamet. Ljuddesigner förbereder ljudfragment för användning vid föreställningar, vilket kan innebära inspelning, tonsättning, manipulation och redigering. Vid repetitioner och föreställningar kontrollerar de scenpersonalen för att uppnå bästa möjliga tidsplanering (timing) och manövrering. Ljuddesigner utarbetar planer, cue-listor och annan dokumentation till stöd för operatörer och produktionspersonal. Ljuddesigner arbetar ibland även som självständiga artister och skapar ljudkonst utanför specifika föreställningar.

Scope note

Excludes composer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser