Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

licenschef

Description

Code

1221.3.2.1.2

Description

Licenschefer övervakar licenser och rättigheter för ett företag när det gäller användning av deras produkter eller immateriella rättigheter. De säkerställer att tredje parter följer särskilda överenskommelser och avtal och förhandlar med och upprätthåller förbindelser mellan de båda parterna.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: