Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, raffinaderi

Description

Code

3134.5

Description

Arbetsledare (raffinaderi) övervakar personalen, hanterar anläggningar och utrustning, optimerar produktionen och värnar om säkerheten på oljeraffinaderier på daglig basis.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: