Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

samordnare, idrottsprogram

Description

Code

2422.17

Description

Samordnare av idrottsprogram samordnar idrotts- och fritidsaktiviteter och policytillämpning. De utarbetar nya program och strävar efter att främja och genomföra dem samt säkerställa underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: