Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sjukhustekniker, andningshjälpmedel

Description

Code

3259.7

Description

Sjukhustekniker (andningshjälpmedel) bistår läkare och kirurger vid behandling av andningssvårigheter. De arbetar på sjukhus och vårdinrättningar där de använder medicinsk utrustning för att undersöka patienternas andningsbesvär och hjälper till vid behandling av dessa. Sjukhustekniker (andningshjälpmedel) sköter även andningsutrustning och -maskiner under operationer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: