Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

chef, tolkbyrå

Description

Code

1349.15

Description

Chefer (tolkbyrå) övervakar verksamheten vid tillhandahållande av tolktjänster. De samordnar arbetet av ett team av tolkar som förstår och omvandlar muntlig kommunikation från ett språk till ett annat. De säkerställer kvaliteten på byråns tjänster och administration.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: