Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef, tolkbyrå

Description

Code

1349.15

Description

Chefer (tolkbyrå) övervakar verksamheten vid tillhandahållande av tolktjänster. De samordnar arbetet av ett team av tolkar som förstår och omvandlar muntlig kommunikation från ett språk till ett annat. De säkerställer kvaliteten på byråns tjänster och administration.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: