Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

svarvare, metall

Description

Code

7223.4.4.1

Description

Metallsvarvare förbereder och hanterar en manuell svarvmaskin som skär metall i önskade mått och önskad form med hjälp av en kuggväxel eller bytesväxel som styr huvudskruven med en variabel hastighet och roterar arbetsstycket runt dess axel för lättare skärning. De kontrollerar svarvutrustningen för slitage och hanterar metallarbetsstycken efter svarvning.

Scope note

Excludes lathe and turning machine operator.

Alternativ beteckning

automatsvarvare

metallsvarvare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser