Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

djurbehaviorist

Description

Code

2131.1

Description

Djurbehaviorister arbetar med djur och människor för att studera, observera, bedöma och förstå djurets beteende i förhållande till specifika faktorer och för att förebygga eller hantera olämpliga eller problematiska beteenden hos enskilda djur genom utveckling av lämpliga miljöer och ledningssystem i enlighet med nationell lagstiftning. 

Alternativ beteckning

etolog

djurbehaviorister

specialist inom djurbeteende

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser