Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montör, träprodukter

Description

Code

8219.11

Description

Montörer (träprodukter) monterar ihop produkter från färdiga trädetaljer. De använder maskiner (ofta hydrauliska) för sammanfogning av de olika delarna av en produkt med hjälp av fogar, lim eller andra fästmedel. De sätter komponenterna på plats, styr maskinen och söker eventuella problem.

Scope note

Excludes people performing furniture assembly.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: