Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinoperatör, livsmedelstork

Description

Code

8160.28

Description

Maskinoperatörer (livsmedelstork) sköter roterande torkar för att avlägsna fukt från råvaror eller livsmedelsprodukter under omvandling. De iakttar instrument för att kontrollera torktemperaturen och reglerar ångtrycket för att fastställa om produkterna har den angivna fukthalten.

Alternativ beteckning

maskinoperatör, spannmålstork

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser