Skip to main content

Show filters

Hide filters

flygstyrman

Description

Code

3153.2.1

Description

Flygstyrmän bistår befälhavare genom övervakning av flyginstrumenten, hantering av radiokommunikation, övervakning av flygtrafik och övertagande av pilotens arbetsuppgifter vid behov. De följer pilotens order, färdplaner samt föreskrifter och rutiner fastställda av nationella lufttrafikmyndigheter, företag och flygplatser.

Alternativ beteckning

biträdande pilot

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser