Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

naturvårdshandläggare

Description

Code

2133.9

Description

Naturvårdshandläggare förvaltar och förbättrar den lokala miljön inom alla sektorer i ett lokalsamhälle. De främjar medvetenhet om och förståelse för den naturliga miljön. Detta arbete kan vara mycket varierande och omfatta projekt som rör arter, livsmiljöer och samhällen. De utbildar människor och ökar den allmänna medvetenheten om miljöfrågor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser