Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, ur, guldsmedsvaror och smycken

Description

Code

5223.7.22

Description

Specialiserade säljare (ur, guldsmedsvaror och smycken) säljer, rengör och utför underhåll på smycken och ur/klockor i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

butikssäljare, ur och smycken

butikssäljare, guldsmedsvaror

butikssäljare, klockor och smycken

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: