Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fluidteknikingenjör

Description

Code

2144.1.7

Description

Fluidteknikingenjörer övervakar montering, installation, underhåll och provning av fluidutrustning i enlighet med specificerade tillverkningsprocesser. De skapar projekt med scheman och monteringsmodeller, utarbetar ritningar och materialförteckningar för komponenter samt analyserar utrustningen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: