Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

anläggningschef, kemisk anläggning

Description

Code

1219.5.1

Description

Anläggningschefer (kemiska anläggningar) samordnar den dagliga produktionen av kemiska produkter samt säkrar produkternas och utrustningens kvalitet, personalens säkerhet och miljöskydd. De fastställer och genomför investeringsbudgeten, använder branschmål, förvaltar enheten som en vinstdrivande enhet och företräder företaget i dess ekonomiska och sociala miljö.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser