Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, smart tillverkning av mikroelektronik

Description

Code

2152.1.9

Description

Ingenjörer inom smart tillverkning av mikroelektronik utformar, planerar och övervakar tillverkningen och monteringen av elektroniska enheter och produkter, till exempel integrerade kretsar, bilelektronik eller smarttelefoner, i en miljö som uppfyller kraven på Industri 4.0.

Scope note

Includes manufacturing at the semiconductor level, Excludes the manufacturing of electronic devices, appliances, systems. Includes the aspects of microelectronics manufacturing.

Alternativ beteckning

expert på mikroelektronik

produktionsingenjör för mikroelektronik

professionell tillverkare av mikroelektronik

tekniker för mikroelektronik

produktionsrådgivare för mikroelektronik

smart produktionsexpert

specialist på mikroelektronikproduktioner

-

smart tillverkningsingenjör

ingenjör för mikroelektronikteknik

produktionshandledare för mikroelektronik

konsult inom mikroelektronik

tillverkare av mikroelektronik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser