Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialist på oförstörande provning

Description

Code

7543.5

Description

Specialister på oförstörande provning utför provning av fordon, fartyg, andra tillverkade föremål och byggnadskonstruktioner utan att skada dem. De använder särskild utrustning såsom röntgen, ultraljud, radiografi eller infraröda instrument för att utföra provningsåtgärder och rapportera om resultaten.

Alternativ beteckning

specialist materialteknik

OFP-specialist

tekniker oförstörande provning

NDT-inspektör

OFP-inspektör

kontrollant inom oförstörande prövning

provningsingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: