Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, tillverkning elektroniska produkter

Description

Code

3122.4.5

Description

Arbetsledare inom tillverkning av elektroniska produkter samordnar, planerar och leder tillverkningsprocessen för elektronik. De leder anställda som arbetar i produktionslinjen, övervakar kvaliteten på de monterade varorna och sköter kostnads- och resursförvaltningen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser