Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

avtalsingenjör

Description

Code

2149.2.3

Description

Avtalsingenjörer kombinerar tekniska kunskaper om kontrakt och rättsliga frågor med kunskap om tekniska specifikationer och principer. De säkerställer att båda delarna överensstämmer med utvecklingen av ett projekt och föreskriver att alla tekniska specifikationer och frågor enligt definitionen i avtalen ska följas.

Alternativ beteckning

kontraktsingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: