Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fordonsmontör, rullande materiel

Description

Code

8211.6

Description

Fordonsmontörer (rullande materiel) använder handverktyg, elverktyg och annan utrustning såsom lyftutrustning eller robotar för att bygga, montera och installera monteringsfärdiga delar för underenheter och karosskonstruktioner av rullande materiel. De läser och tolkar tekniska ritningar. De använder kontrollsystem för att fastställa komponenternas funktionsprestanda och justera dem efter behov.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: