Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

driftsledare inom fiskeproduktion

Description

Code

8160.32

Description

Driftsledare inom fiskeproduktion reglerar och utövar tillsyn över anläggningar för fiskeproduktion. De håller lager av alla nödvändiga ingredienser och utrustning för massproduktion. De utför även processer såsom formning, panering, stekning, infrysning samt ställer in systemets temperaturer och hastigheter.

Alternativ beteckning

chef på fiskeanläggning

driftsledaren inom fiskeproduktion

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser