Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

CAD-tekniker, kläder

Description

Code

3118.2

Description

CAD-tekniker på området kläder använder programvara för att utarbeta projekt för konfektionsprodukter. De arbetar med 2D-design (s.k. ytmodellering) eller 3D-design (fast modellering). De använder ytmodellering för att skapa tvådimensionella bilder på konfektionsprodukter. Vid fast modellering skapar de en 3D-bild på en struktur eller komponent för att virtuellt avbilda konfektionsprodukten.

Alternativ beteckning

3D-designer, kläder

3D-modellör, kläder

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: