Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

markingenjör

Description

Code

3111.14

Description

Markingenjörer analyserar marken genom tekniska undersökningar med hjälp av olika lantmäteritekniker. De är inriktade på klassificering av marktyper och andra markegenskaper. Markingenjörer hanterar lantmäteriutrustning och använder program för att hämta och tolka relevanta data samt utföra erforderliga beräkningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: