Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

biståndshandläggare

Description

Code

2635.3.4

Description

Biståndshandläggare arbetar med bedömning och vårdhantering. De organiserar hemtjänster för att stödja utsatta vuxna som lever med fysisk skada eller är på konvalescens för att förbättra deras liv i samhället och möjliggöra dem att bo hemma tryggt och självständigt.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser