Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetskontrollant, textil

Description

Code

7543.10.4

Description

Kvalitetskontrollanter (textil) ser till att de tillverkade textilprodukterna överensstämmer med de på förhand fastställda specifikationerna.

Alternativ beteckning

kvalitetssamordnare, textil

kvalitetstekniker, textil

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: