Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

kvalitetsbedömare, livsmedel, dryck och kosmetika

Description

Code

2113.2

Description

Kvalitetsbedömare (livsmedel, dryck och kosmetika) utför sensorisk analys för att sammanställa eller förbättra smakämnen och aromer för livsmedels-, dryckes- och kosmetikaindustrin. De baserar sitt utarbetande av smakämnen och aromer på sensorisk forskning och konsumentforskning. De bedriver forskning och analyserar statistik för att uppfylla kundernas förväntningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser