Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

gradare

Description

Code

8122.5

Description

Gradare förbereder och hanterar mekaniska skärmaskiner som är för avlägsnande av grader från metallarbetsstycken genom att hamrar över deras ytor för att jämna ut dem eller rulla över kanterna vid ojämnheter eller hack för att pressa in dem i ytan.

Alternativ beteckning

gradör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser