Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektroingenjör

Description

Code

2151.1

Description

Elektroingenjörer projekterar och utarbetar elektriska system, elektrisk utrustning, komponenter, motorer och utrustning med energiöverföringsfunktion. De engagerar sig i storskaliga projekt såsom projektering och underhåll av kraftverk och distribution av elkraft till mindre tillämpningar, t.ex. hushållsapparater.

Alternativ beteckning

elingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser