Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

specialiserad säljare, hushållsapparater

Description

Code

5223.7.14

Description

Specialiserade säljare (hushållsapparater) säljer hushållsapparater i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

butikssäljare, hushållsapparater

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: