Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chaufför, parkeringstjänst

Description

Code

8322.4

Description

Chaufförer (parkeringstjänst) bistår kunder med körning av bilar till en angiven parkeringsplats. De kan även hjälpa till med hantering av kunders bagage och ge information om parkeringsavgifter. De uppför sig vänligt mot kunderna och följer företagets policyer och rutiner.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: