Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

massablekare, processoperatör

Description

Code

8171.9

Description

Massablekare (processoperatör) hanterar en tank där returpapper blandas med vatten och dispergeringsmedel för att tvätta av tryckfärger. Lösningen som kallas för flytande pappersmassa avvattnas sedan för att spola ur de upplösta tryckfärgerna.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: