Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinoperatör, fiberlindning

Description

Code

8142.6

Description

Maskinoperatörer (fiberlindning) sköter, styr och utför underhåll på maskiner som belägger filament (oftast glasfiber eller kol) med harts och lindar dem runt ett rotationssystem för att framställa rör, behållare och andra ihåliga cylindriska produkter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: