Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

laboratorietekniker, kemi, kromatografi

Description

Code

3111.1.1

Description

Laboratorietekniker (kemi, kromatografi) använder avsedda kromatografiska metoder (såsom tekniker med gas-, vätske- eller jonutbyte) för att identifiera och analysera prover av kemiska föreningar. De kalibrerar och utför underhåll på kromatografiutrustning och förbereder utrustningen och lösningarna. De kan även utarbeta och tillämpa nya kromatografiska metoder beroende på de prov och kemiska föreningar som ska analyseras.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: