Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

freinetlärare

Description

Code

2342.2

Description

Freinetlärare undervisar elever med hjälp av tillvägagångssätt som återspeglar Freinets filosofi och principer. De är inriktade på inlärningsmetoder som är forskningsbaserade, tillämpar demokrati och bygger på samarbete. De följer en särskild läroplan som införlivar dessa inlärningsmetoder där elever använder ”försök och misstag”-praktiker för att utveckla sina intressen i en demokratiskt och självstyrande miljö. De uppmuntrar även elever att skapa produkter och tillhandahålla tjänster (oftast handgjorda eller personligt initierade) i och utanför klassrummet i enlighet med teorin om ”arbetspedagogik”. De handleder och utvärderar varje elev separat enligt Freinets skolfilosofi.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser